Projekt autismus

Na základě vlastní zkušenosti s autismem chceme pomoci rodinám s autistickými dětmi k výraznému zvýšení kvality života s cílem začlenění dítěte do společnosti a pozdějším uplatněním na trhu práce.

Jak toho dosáhneme?

Dosáhneme toho komplexní individuální terapií na základě aplikace posledních poznatků ze zahraničí podpořené vlastní zkušeností, znalostmi a kontakty pro nastavení režimu v rodinách pod odborným vedením a zajištění potřebných produktů a suplementů pro aplikaci správné diety.

Víte že?

 • v současnosti je v ČR zhruba 100.000 obyvatel s diagnózou PaS (porucha autistického spektra)
 • za posledních 50 let se výrazně zvýšila toxicita prostředí ve kterém žijeme
 • je výrazně snížená nutriční hodnota průmyslově zpracovaných potravin a zároveň výrazně vyšší podíl průmyslově zpracovaných polotovarů v denním jídelníčku populace
 • výrazně se zvýšil stres rodičů a také věk rodičů při zakládání rodiny

Snížené hladiny imunoglobulinu IgG a IgM souvisí s poruchami chování u dětí s autismem a poukazují na významnou poruchu funkce imunitního systému.
(Výzkum – Universtity of California, Division of Reumatology, Alergy and Clinical Immunology)

Co Vás čeká?

 • vyšetření u psychiatra / psychologa (určení diagnózy) — čekací doba až 1 rok
 • vyšetření u specializovaného autorizovaného státního zařízení za účelem potvrzení pro zařazení do speciální třídy (školka, škola) — čekací doba až 1 rok
 • přijetí do speciální školy, školky — čekací doba 1 rok i více
 • vyšetření pro vstup do skupinového či individuálního nácviku sociálních dovedností  — čekací doba 6 měsíců a déle (bez podpory státu, plně hradí rodiče)
 • zařazení do praktického terapeuticko-edukačního programu — čekací doba 6 měsíců a déle (bez podpory státu, plně hradí rodiče)
 • absence účasti státu na úhradě terapií pro autismus
 • nedostatek odborných zařízení a personálu (hlavně mimo velká města)

Při současných čekacích dobách a nedostatečném geografickém pokrytí dostupnosti je nejlepší každodenní práce v rodině:

 • pochopení souvislosti mezi imunitou, propustným střevem – mikroflórou, toxicitou, mitochondriemi a autismem (bariéra / krev / mozek)
 • Posílení imunity a de-toxifikace organismu výrazně posílí schopnost dětí se soustředit a zvládat nečekané úkoly.

Jak můžeme pomoci?

Na základě vlastního příběhu Vám pomůžeme v orientaci, dodáme Vám potřebné informace a zajistíme produkty a suplementy pro dietu a zajistíme odborné vedení.

 • sběr dat (krev, moč, stolice) – vstupní data pro stanovení terapie
 • posílení imunity – strava, doplňky stravy
 • léčba zánětů v těle – strava, doplňky stravy, laserová terapie
 • doplnění vitamínů a minerálů (orálně, nitrožilně)
 • de-toxifikace těla – strava, doplňky stravy
 • autistický protokol – fosfolipidová terapie
 • střevní mikrobiom – transplantace stolice
 • vytvoření příznivého prostředí v těle pro správnou funkci mozku

Rádi se seznámíme s Vašim příběhem: autismus@bioaid.cz