Prodejní konzultant

Náplň vaší práce:

 • Jste pevnou součástí a oporou teamu provozovny.
 • Poskytujete kolegům a nadřízeným pravidelnou zpětnou vazbu.
 • Zaměřujete se na poradenství a spokojenost zákazníků a hledáte nové nápady na vylepšování našich služeb a nabídky zboží.
 • Jste klíčovým komunikátorem v rámci dodavatelských a klientských vztahů a vazeb.
 • Tvoříte objednávky dodavatelům, přijímáte a přebíráte zboží.
 • Naskladňujete zboží a párujete ho s dodavatelskými fakturami.
 • Kontrolujete kvalitu a exspiraci zboží a zúčastňujete se pravidelných měsíčních inventur.
 • Tvoříte vzhled prodejny a rozmístění zboží a zvyšujete atraktivitu prodejny u klientů.
 • Tvoříte obsah skladového systému, pracujete s pokladnou, zajišťujete prodej a evidenci prodeje a pomáháte zákazníkům.
 • Jste pozitivní součástí a přispíváte ke kompletní prezentaci celé provozovny (provozní doba, bezpečnost, čistota, hygiena, plnění požadovaných norem a předpisů, dodavatelské vztahy).
 • Pomáháte při správě přímých a nepřímých nákladů, tvorbě cen, manipulaci a evidenci tržeb a řešení reklamací.
 • Podílíte se na úkolech při plnění prodejních cílů a dalších klíčových ukazatelů výkonnosti, vč. plánování, realizace a vyhodnocení marketingových akcí a správu skladu zboží.
 • Podílíte se na evidenci prodejních cílů a klíčových ukazatelů výkonnosti.
 • Pomáháte při evidenci všeho movitého i nemovitého majetku společnosti.
 • Vaše pozitivní komunikace a profesionalita vytváří obraz naší společnosti u klientů.

Co si s sebou přinášíte:

 • Komunikační dovednosti, empatii
 • Samostatnost a flexibilitu
 • Schopnost pomáhat druhým
 • Schopnost teamové práce
 • Spolehlivost, vůli, motivaci učit se a zlepšovat
 • Aktivní znalost českého a anglického jazyka
Ozvěte se nám